Sự kiện tổng kết WLIN La Vie En Rose tại Top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu

 

Tải File PDF: 

Thực hiện: KKD Việt Nam

Next Project

Nhận xét